Handelsbetingelser

for dagskurser og uddannelse hos Carlsens Barber Academy ApS

Betingelser for dagskurser: 

1. Generelt 

Disse handelsbetingelser gælder for alle tilmeldinger til dagskurser tilbudt af Carlsens Barber Academy (“Akademiet”). Ved online booking og betaling af et kursus accepterer kunden (“Eleven”) disse betingelser. 

2. Online Booking og Betaling 

Tilmelding til Akademiets dagskurser sker via online booking på Akademiets hjemmeside. Fuld betaling er påkrævet for at gennemføre bookingen. En booking anses for bindende, når betalingen er modtaget og bekræftet af Akademiet. 

3. Kursusgebyrer 

Dagskurser tilbydes til priser mellem 3.000 og 6.000 DKK. Det specifikke gebyr for hvert kursus vil være angivet på Akademiets hjemmeside og skal betales i sin helhed ved booking. 

4. Fortrydelsesret og Refundering 

Eleven har ret til at fortryde sin booking op til 30 dage før kursusstart og modtage en refusion på 75% af det betalte kursusgebyr. Ved fortrydelse mellem 29 og 15 dage før kursusstart, refunderes 50% af kursusgebyret. Ved fortrydelse 14 dage eller mindre før kursusstart, er kursusgebyret ikke-refunderbart. Dette skyldes, at elevens optagelse besætter en kapacitet, som Akademiet ikke vil være i stand til at allokere til en anden part indenfor et passende tidsrum, hvilket resulterer i et økonomisk tab for Akademiet. 

5. Akademiets Rettigheder og Forpligtelser 

Akademiet forpligter sig til at levere undervisning af høj kvalitet og stille de nødvendige materialer og faciliteter til rådighed for Eleverne. Akademiet forbeholder sig retten til at ændre kursusdatoer, tider, undervisere eller sted, hvis det vurderes nødvendigt. 

6. Ret til at Annullere og Afvise Deltagere 

Akademiet forbeholder sig retten til efter eget skøn at annullere enhver booking og afvise deltagelse af enhver person i dets kurser uden forpligtelse til at angive en begrundelse. I sådanne tilfælde vil Akademiet tilbyde fuld refusion af det betalte kursusgebyr til den afviste person, medmindre afvisningen skyldes overtrædelse af Akademiets regler eller upassende opførsel fra personens side. 

7. Elevens Rettigheder og Forpligtelser 

Eleven forpligter sig til at overholde Akademiets regler og etiketter samt til at deltage aktivt i kurset. Eleven erkender, at online betaling og booking er forpligtende og i overensstemmelse med disse handelsbetingelser. 

8. Aflysning af Kursus 

I tilfælde af at Akademiet må aflyse et kursus grundet force majeure eller andre uforudsete forhold, tilbydes Eleverne enten et alternativt kursus eller fuld refusion af det betalte kursusgebyr. 

9. Lovvalg og Værneting 

Disse betingelser er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Eventuelle tvister, der opstår som følge af disse betingelser, skal afgøres ved de danske domstole. 

Dato for seneste revision: 8.10.2023 

Har du spørgsmål til disse handelsbetingelser, er du velkommen til at kontakte Carlsens Barber Academy på kontakt@carlsensbarbershop.dk.

Betingelser for uddannelse: 

1. Generelt 

Disse handelsbetingelser gælder for alle tilmeldinger og aftaler indgået mellem Carlsens Barber Academy (“Akademiet”) og dets elever (“Elever”). Ved tilmelding til et kursus eller uddannelsesforløb accepterer eleven disse Betingelser. 

2. Tilmelding og Betaling 

Tilmelding til Akademiets dagskurser og 6-måneders uddannelsesforløb skal ske skriftligt via Akademiets hjemmeside eller kontor. Tilmeldingen er bindende, når Akademiet skriftligt har bekræftet modtagelsen heraf. 

2.1 Dagskurser 

Betaling for dagskurser skal ske fuldt ud ved tilmelding og er ikke-refunderbar, medmindre andet er angivet under afsnit 4. 

2.2 Uddannelsesforløb 

Betaling for Uddannelsesforløbet kan opdeles i månedlige rater, som specificeret i en separat afbetalingskontrakt. Den samlede betaling for Uddannelsesforløbet er ikke-refunderbar efter den første rate er betalt, medmindre andet er angivet under afsnit 4. 

3. Afbetalingsordning 

Elever, der ikke kan betale det fulde beløb for Uddannelsesforløbet på en gang, kan ansøge om en afbetalingsordning. En sådan ordning kræver underskrift på en afbetalingskontrakt, hvorved eleven forpligter sig til at betale det fulde beløb for Uddannelsesforløbet fordelt over aftalte månedlige rater. Hvis en elev vælger at droppe ud, skal betalingerne fortsætte uafhængigt af deltagelse, medmindre andet er aftalt i kontrakten. Dette skyldes, at elevens optagelse besætter en kapacitet, som Akademiet ikke vil være i stand til at allokere til en anden part indenfor et passende tidsrum, hvilket resulterer i et økonomisk tab for Akademiet. 

4. Fortrydelsesret og Refundering 

Eleven har ret til at fortryde sin tilmelding op til 30 dage før kursus- eller Uddannelsesforløbsstart og modtage fuld refusion, fratrukket et administrationsgebyr. Ved fortrydelse mindre end 30 dage før start, refunderes det indbetalte beløb ikke. Dette skyldes, at elevens optagelse besætter en kapacitet, som Akademiet ikke vil være i stand til at allokere til en anden part indenfor et passende tidsrum, hvilket resulterer i et økonomisk tab for Akademiet. 

5. Akademiets Rettigheder og Forpligtelser 

Akademiet forpligter sig til at levere undervisning af høj kvalitet og stille de nødvendige faciliteter til rådighed for Eleverne. Akademiet forbeholder sig retten til at ændre på kursets indhold og struktur, såfremt det skønnes nødvendigt. 

6. Elevens Rettigheder og Forpligtelser 

Eleven forpligter sig til at følge Akademiets regler og retningslinjer, herunder betalingsforpligtelserne. Eleven har ret til at modtage den aftalte undervisning og deltage i Akademiets aktiviteter. 

7. Ret til at Annullere og Afvise Deltagere 

Akademiet forbeholder sig retten til efter eget skøn at annullere enhver booking og afvise deltagelse af enhver person i dets kurser uden forpligtelse til at angive en begrundelse. I sådanne tilfælde vil Akademiet tilbyde fuld refusion af det betalte kursusgebyr til den afviste person, medmindre afvisningen skyldes overtrædelse af Akademiets regler eller upassende opførsel fra personens side. 

8. Manglende Betaling 

Ved manglende betaling af raterne, som aftalt i afbetalingskontrakten, forfalder det samlede resterende beløb til øjeblikkelig betaling. Akademiet forbeholder sig retten til at kræve det fulde beløb inddrevet ved juridiske skridt, herunder inkasso. 

9. Lovvalg og Værneting 

Disse Betingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister, der udspringer af eller i forbindelse med disse Betingelser, skal afgøres ved danske domstole. 

Dato for seneste revision: 8.10.2023 

For spørgsmål vedrørende disse Betingelser, kontakt venligst Carlsens Barber Academy på kontakt@carlsensbarberacademy.com

Betingelser for uddannelse: 

1. Generelt 

Disse handelsbetingelser gælder for alle tilmeldinger og aftaler indgået mellem Carlsens Barber Academy (“Akademiet”) og dets elever (“Elever”). Ved tilmelding til et kursus eller uddannelsesforløb accepterer eleven disse Betingelser. 

2. Tilmelding og Betaling 

Tilmelding til Akademiets dagskurser og 6-måneders uddannelsesforløb skal ske skriftligt via Akademiets hjemmeside eller kontor. Tilmeldingen er bindende, når Akademiet skriftligt har bekræftet modtagelsen heraf. 

2.1 Dagskurser 

Betaling for dagskurser skal ske fuldt ud ved tilmelding og er ikke-refunderbar, medmindre andet er angivet under afsnit 4. 

2.2 Uddannelsesforløb 

Betaling for Uddannelsesforløbet kan opdeles i månedlige rater, som specificeret i en separat afbetalingskontrakt. Den samlede betaling for Uddannelsesforløbet er ikke-refunderbar efter den første rate er betalt, medmindre andet er angivet under afsnit 4. 

3. Afbetalingsordning 

Elever, der ikke kan betale det fulde beløb for Uddannelsesforløbet på en gang, kan ansøge om en afbetalingsordning. En sådan ordning kræver underskrift på en afbetalingskontrakt, hvorved eleven forpligter sig til at betale det fulde beløb for Uddannelsesforløbet fordelt over aftalte månedlige rater. Hvis en elev vælger at droppe ud, skal betalingerne fortsætte uafhængigt af deltagelse, medmindre andet er aftalt i kontrakten. Dette skyldes, at elevens optagelse besætter en kapacitet, som Akademiet ikke vil være i stand til at allokere til en anden part indenfor et passende tidsrum, hvilket resulterer i et økonomisk tab for Akademiet. 

4. Fortrydelsesret og Refundering 

Eleven har ret til at fortryde sin tilmelding op til 30 dage før kursus- eller Uddannelsesforløbsstart og modtage fuld refusion, fratrukket et administrationsgebyr. Ved fortrydelse mindre end 30 dage før start, refunderes det indbetalte beløb ikke. Dette skyldes, at elevens optagelse besætter en kapacitet, som Akademiet ikke vil være i stand til at allokere til en anden part indenfor et passende tidsrum, hvilket resulterer i et økonomisk tab for Akademiet. 

5. Akademiets Rettigheder og Forpligtelser 

Akademiet forpligter sig til at levere undervisning af høj kvalitet og stille de nødvendige faciliteter til rådighed for Eleverne. Akademiet forbeholder sig retten til at ændre på kursets indhold og struktur, såfremt det skønnes nødvendigt. 

6. Elevens Rettigheder og Forpligtelser 

Eleven forpligter sig til at følge Akademiets regler og retningslinjer, herunder betalingsforpligtelserne. Eleven har ret til at modtage den aftalte undervisning og deltage i Akademiets aktiviteter. 

7. Ret til at Annullere og Afvise Deltagere 

Akademiet forbeholder sig retten til efter eget skøn at annullere enhver booking og afvise deltagelse af enhver person i dets kurser uden forpligtelse til at angive en begrundelse. I sådanne tilfælde vil Akademiet tilbyde fuld refusion af det betalte kursusgebyr til den afviste person, medmindre afvisningen skyldes overtrædelse af Akademiets regler eller upassende opførsel fra personens side. 

8. Manglende Betaling 

Ved manglende betaling af raterne, som aftalt i afbetalingskontrakten, forfalder det samlede resterende beløb til øjeblikkelig betaling. Akademiet forbeholder sig retten til at kræve det fulde beløb inddrevet ved juridiske skridt, herunder inkasso. 

9. Lovvalg og Værneting 

Disse Betingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister, der udspringer af eller i forbindelse med disse Betingelser, skal afgøres ved danske domstole. 

Dato for seneste revision: 8.10.2023 

For spørgsmål vedrørende disse Betingelser, kontakt venligst Carlsens Barber Academy på kontakt@carlsensbarberacademy.com

Top
Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0